Chów Koni

FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA
W EGZAMINIE   NA ODZNACZENIA PZJ
   
Egzamin na Złotą Odznakę PZJ TYLKO W DNIU  09.09.2019 r.
Zgłoszenie uczestnictwa w egzaminie na:
imię i nazwisko:
data urodzenia:
miejsce urodzenia:
nr PESEL:
miejsce zamieszkania:
kod pocztowy:
adres zamieszkania:
nr tel:
e-mail:
posiadane odznaczenie PZJ:
od dnia:
do egzaminu przystępuję na:
Osoby przystępujące do ezaminu na srebrą lub złotą odznakę są zobowiązane podać datę uzyskania wcześniejszego odznaczenia.
nr odznaki:
Ilość koni użyczanych na potrzeby egzaminu jest ograniczona.
W sprawie dostępności prosimy o kontakt pod nr telefonu  503 022 182
w dniu:
informacje dodatkowe